Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyysosa kuuluu hankerahoituksen piiriin vain sellaisten kustannusten osalta, jotka syntyvät kouluajan ulkopuolella. RoadShow toteutettiin kokonaan kouluajan ulkopuolella.

Yrittäjyyskoulutuksen suunnittelu käynnistetään 19.4.2021. Yrittäjyyskoulutus päätettiin lukuvuonna 2021-2022 Yrittäjyyden ABC -kurssina, jossa olisi mukana paljon yrittäjien vierailuja sekä RoadShow paikallisiin yrityksiin.

Kurssia markkinoitiin 9-luokkakaisille videon (https://www.youtube.com/watch?v=B7ZYzrG4qZA) avulla. Kaikki Pälkäneen yhteiskoulusta Pälkäneen lukion valinneet oppilaat valitsivat yrittäjyyskurssin ohjelmaansa.

Kuvat: Yrittäjyyden ABC-kurssi 2021

Yrittäjyyden ABC -kurssin ohjelma on esitetty seuraavassa taulukossa:
 


Kurssilla opiskeli 13 lukion 1-luokkalaista. Kurssin aloitti 18 opiskelijaa, mutta osa jäi alussa pois, syytä ei ole tiedossa.

Kaikki kurssilla vierailleet yrittäjät ja RoadShow-yritykset osallistuivat kurssin toteutukseen talkoilla.

Opettaja Juha Valtonen oli hyvin tyytyväinen kurssin järjestämiseen yhteistyönä. Hän kertoi itsekin saaneensa arvokkaan koulutuksen ja omaavansa nyt valtavan kokemusvaraston, jota hyödyntää kurssilla tulevina vuosina. Yrittäjien esityksissä oli hänen mukaansa elävän elämän maku. Opiskelijat oppivat yrittäjyydestä elämänasenteena, kuulivat erilaisista poluista yrittäjyyteen sekä saivat tietoa yrittäjyyden riskeistä ja niiden hallinnasta.

Jatkossa kurssilla on tarkoitus olla vähemmän vierailijoita ja enemmän opiskelijoiden omaa työskentelyä. Ensimmäisen kerran toteutustapana vierailut ovat olleet tarkoituksenmukaisia niin yrittäjien kuin lukionkin näkökulmasta.

Yrittäjät ovat olleet innostuneita vierailuistaan ja kertoneet saaneensa itsekin niistä paljon. Nuorten opiskelijoiden aktiivisuudessa on ollut vaihtelua, mutta pääosin yrittäjät ovat kertoneet heidän osallistuneen tunneilla melko aktiivisesti. Monien yrittäjien vastauksissa tuli esiin myös yrittäjien oma halu viedä yrittäjyyskasvatusta nuorille. Yrittäjien palautetta kurssilta:

- Oli hienoa päästä puhumaan yrittäjyydestä nuorille, joilla voi muuten olla turhan kapea siitä, mitä yrittäjyys ja yrittäjänä olo voi tänä päivänä olla. Toivon, että yrittäjyyden ja mikä tärkeintä tiedonjanon kipinä jää kurssilaisiin kytemään – Lumia Huhdanpää-Jais, Chase & SnowOy

- Koululla oli mukava vierailla kertomassa oma yritystarina. Toivottavasti kurssi herättää osallistujissa kiinnostusta yrittämistä kohtaan tai ylipäätään tavoitella omia unelmia. – Lilli Merinen, LiMe Liikunta

- Kurssilla vierailu oli hauska käydä. Juha Valtonen oli erittäin mukava ja osasi ottaa kiinni hyvin asioista ja kysellä sopivia kysymyksiä. Nuorilta toki olisi kaivannut myös hieman enemmän aktiivisuutta. :) – Iida Heikkilä, Kahvila-Ravintola EloTähkä

- Paikalliset yrittäjät ovat lähteneet esimerkillisesti mukaan kurssille kertomaan oman yrittäjätarinansa. Tänään oli minun puheenvuoroni teemalla yrityksen nimi, brändi ja ilme. Aktiivista osallistumista ja tunti vierähti hetkessä. Oli ilo vierailla. Kiitos Pälkäneen lukio. – Aki Niemi – Marjatila Luomuakin

- Ihan hyvin meillä varmaan meni, vain yksi nukahti. Oppilaita oli paikalla vain viisi, siellä oli joku teatterihomma ilmeisesti päällekkäin. Joitain kysymyksiä tuli, elintarvikeala ei toki varmaan ole kauhean kiinnostava 16-vuotiaan pojan silmissä tai ainakaan me ei ehkä osattu esittää sitä niin. Mutta ei varmaan jäänyt ainakaan traumoja kenellekään. – Annika Heikkilä – Heikkilän Juustola

Kurssiin sisältyi kaksi liikeidean kehittelypajaa, jossa jokainen on työstänyt joko omaa tai kouluttajana toimineen yrittäjän tarjoamaa ideaa.

Yrittäjyyden ABC -kurssi antoi Pälkäneen lukiolle mahdollisuudet toistuvat yrittäjyyskurssin tarjoamiseen ja loi hyvät yhteistyökäytännöt koulun ja yrittäjäyhdistysten välille. 

Yrittäjyyden ABC -kurssi oli Pälkäneellä merkittävä ja laajavaikutteiNen teko, sillä se tarjosi omaa tulevaisuutta suunnitteleville nuorille hyvät mahdollisuudet suunnitella elinkeinotoimintaa omalle kotiseudulleen. Tämä luo mahdollisuuksia Pälkäneen tulevaisuudelle ja  Elinvoimaisuudelle.

Kuvat: RoadShow 3.11.2021