Puutikkala

Kukkian suojeluyhdistys

www.kukkianpuolesta.fi

Pidetään järvestä huolta

Suojeluyhdistyksen tehtävänä on vaalia yhteistä aarrettamme:vielä puhtaaksi todettua Kukkia –järveä.

Yhdistys on asettanut toiminnalle kaksi päätavoitetta: Kukkianvirran pohjakorkeuden palauttaminen ennalleen sen alkuperäiseen tilaan, jotta suurilta järven pinnan korkeusvaihteluilta vältyttäisiin.

Rautajärven alueen muuta järveä suurempien kiintoainepäästöjen syyn selvittäminen ja ongelman poistaminen yhdessä viranomaisten ja kunnallisten toimijoiden kanssa.

Yhdistys haluaa koota järven ympäristön niin vakinaiset kuin kesäasukkaat toimimaan yhdessä edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiseksi.

Tule sinäkin mukaan, liity yhdistyksen jäseneksi, osallistu kokouksiin ja tilaisuuksin.

Yhdistykseen saat yhteyttä esimerkiksi: Hannu Uusikartano: hannu.uusikartano@gmail.com tai Markku Pitkäranta. markku@prokukkia.fi