Mera om Kukkia

Den sydöstra stranden på den andra största ön Iso-Vekuna och vissa öar och holmar öster om Iso-Vekuna skyddas delvis av ett naturvårdsprogramm. En del av Iso-Vekuna skyddas av ett naturvårdsprogramm för lövdungar. På Iso-Vekuna kan man finna sällsynta orkidéer.

Kukkia är den enda sjö i Finland där man påträffar vattenväxten ormio (L. Pilularia globulifera).

Den för sin skönhet och sitt rena vatten berömda sjön Kukkia är ett omtyckt område för fritidsfiske och stugsemester.

Sjöns mångfald erbjuder bl.a. släta klippor, grova grynnor, sandbotten och frodiga stränder. Växtligheten består i varierande grad av magra tallskogar och granskogar samt lummiga lövdungar.

Också flyttblock som under istiden flyttats av inlandsisen hör till detta landskap.

Sjön Kukkia  är stor, den ligger i södra Finland utanför de mest befolkade tätorterna.

Den har blivit välkänd över hela riket och den lämpar sig utmärkt för kanotutflykter tack vare sin mångsidighet. Den erbjuder även en nybörjare ett lugnt och njutbart mål.

Med tanke på turism strävar vi i trakten efter att upprätthålla en kvalitativt hög standard i allt som har med vattnets yta och renhet att göra.

Att röra sig här på ett naturvänligt sätt så att naturen respekteras blir möjligt då vi tillåter landstigning på bestämda platser. Kanotrutter kommer att märkas på en karta som ges ut senare i detta Kukkia-projekt. Så försöker vi handleda paddlare att hålla sig till vissa områden för att skydda det fridfulla livet på stränderna.