svenska

VÄLKOMMEN TILL KUKKIA


Allmänt om Finland

Finland, som i väster gränsar till Östersjön, är ett av de nordiska länderna i Nordeuropa och medlem i EU.

Huvudstad: Helsingfors ( Helsinki )

Folkmängd: 5,5 milj. inv.

Med sina i genomsnitt 15 invånare per kvadratkilometer är   Finland jämförelsevis glest bebott.

Mynt: 1 euro = 100 cent

De största städerna: Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Åbo, Vanda, Uleåborg.

Många anser att Finland jämfört med andra länder är ett rent och tyst land och att den finska bastukulturen är en väsentlig del i den typiskt finska vardagen. Att det dessutom har fyra klart olika årstider - tänk bara på snön och midvintermörkret på vintern som motsats till de nattlösa nätterna i Lappland! - bidrar till intrycket om ett enastående land.


Fakta om Kukkiasjö

Ytvidd: ca 44 kvadratkilometer

Djup: i genomsnitt 6 m, det djupaste stället  34 m (Kauniskallion hauta).

Kukkia har flera sund och fjärdar, vikar och holmar samt mer än 300 öar. 

Risken att gå vilse

Det är möjligt att förirra sig bland alla öar, vikar och uddar. Därför lönar det sig att ta med sig en karta och vid mulet väder är kompassen ett bra hjälpmedel.

Stenar och grund

Kukkia är en sjö med klart vatten och massor av stenar. Färdas man med glasfiberbåt eller kanot kan man lätt få stötar, särskilt när man når stranden.

Fiske

Sjön Kukkia är rik på fisk. Man kan fånga t.ex. braxen, gädda, abborre, insjö-öring, gös och siklöja. Alla som vill får fritt meta på sommaren och pimpla på vintern. För annat fiske behövs det fisketillstånd.

Fågelliv

Bland de fågelarter som håller Kukkia för sitt häckningsrevir finner vi fisktärna, storlom, lärkfalk, silltrut, skrattmås, fiskmås och småskrake. Några av dessa är sällsynta arter och man måste hålla ett öga på dem.

Badmöjligheter

Kyrkbyn Luopioinen har en av EU godkänd badstrand, ytterligare badplatser finns i byarna Padankoski, Kuohijoki, Rautajärvi, Puutikkala och Haltia. 

Fritidshus

Vid Kukkias stränder finns det rikligt med bebyggelse, både fast bosatta invånare och folk som semestrar eller annars vistas där tillfälligt. Detta skall man beakta när man rör sig på sjön. Man kan inte stiga i land var som helst.

Kontakt information: ramo.pia@gmail.com

Byarna kring Kukkia i Luopioinen

En delvis grusbelagd landsväg ringlar sig runt Kukkia. Börjar man en bil- eller cykeltur i Holja mot Puutikkala så kommer man genom Puutikkala, Kuohijoki, Padankoski, Kyynärö, Rautajärvi och Haltia tillbaka till startplatsen.

På orten finns ganska många boplatser från stenåldern som numera är fredade av lagen om fornminnen.

På flera ställen kan man också beskåda stenhögar som anses vara förhistoriska gravplatser.