Kurkisuo on valtakunnallisesti arvokas suoalue, jolta tavataan harvinaisia suotyyppejä: tervaleppäluhtaa ja ruohokorpia. Osa siitä on keidassuota ja osa aapasuota.

Suo on lähes luonnontilainen, ja siellä kasvaa alueellisesti uhanalaisia kasveja.