Toimintakertomus 2022

Vuosi 2022 oli yhdistyksen 41. toimintavuosi, jota vietettiin perinteisesti elin-, pito- ja vetovoimaa parantamalla.

Yhdistykselle on saatu paras näkyvyys Luopioisten Pimmeemmän kaupan illan tapahtumajulkaisulla, jonka näki yli 38 000 henkilöä ja kylälle saatiin illan aikana satoja kävijöitä. Tärkeä viestintäkanava on Sydän-Hämeen Lehti juttuineen yrittäjyydestä ja tapahtumista.

Yhdistys oli valtakunnallisessa Vuoden paikallisyhdistys 2021 kilpailussa toisen kerran peräkkäin viiden finalistin joukossa. Luopioisten Yrittäjät palkittiin hyvästä yhdistysten välisestä yhteistyöstä yhdessä Pälkäneen Yrittäjien kanssa. Linkki Pirkanmaan Yrittäjä -lehden juttuun https://issuu.com/pirkanmaanyrittajat/docs/pylehti_4_2022/41

Yrittäjän päivänä 5.9. allekirjoitettiin Pälkäneen kunnan, Pälkäneen Yrittäjien ja Luopioisten Yrittäjien elinvoimalupaus, jossa sitoudutaan edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan elinvoimaisuutta. Yhdessä huolehdimme kunnan veto- ja pitovoiman vahvistamisesta.

Vuoden Yrittäjä 2022-juhlan järjesti Pälkäneen Yrittäjät Nuijantalolla. Mukana Oktoberfestissä oli myös Kuhmalahden Yrittäjät. Vuoden Yrittäjäksi valittiin käsityökeskus Hilma & Olgan yrittäjä Suvi Simola. Hänen ansiostaan Mikkolan Navetasta on tullut Luopioisten vetovoimaisin matkailukohde, jonne saapuu bussilasteittain ryhmiä eri puolilta maakuntaa.

Osallistuimme Joulupuukeräykseen paikallisten vähävaraisten lasten ja nuorten hyväksi lahjoittamalla lahjakortteja. Haastoimme kaikki Pirkanmaan paikallisyhdistykset mukaan tekemään hyvää.

Hallitus ja jäsenet

Sari Päätalo, pj

Nina Hannonen, varapj

Esko Peltonen, sihteeri
Janiina Ali-kippari-Härkälä

Aki Niemi

Suvi Simola

Heikki Suksia

Kati Vartiainen

Mirjami Valli, rahastonhoitaja

Hallitus kokoontui 9 kertaa. Vuosikokous järjestettiin 22.11.

Vuoden alussa jäseniä oli 72 ja lopussa 72. Seniorijäseniä on neljä, kannatusjäseniä kolme.


Elinvoimalupaus

Pälkäneen kunta, Pälkäneen Yrittäjät ja Luopioisten Yrittäjät ovat solmineet elinvoimalupauksen tälle valtuustokaudelle. Tällä lupauksella kunta sitoutuu yhdessä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan elinvoimaisuutta. Yhdessä voimme huolehtia siitä, että kuntamme veto- ja pitovoima vahvistuvat.

Yhdessä olemme sopineet, että panostamme alla mainittujen painopistealueiden edistämiseen. Yhteisillä tavoitteilla ja aktiivisella seurannalla haluamme konkreettisesti parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, mikä vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta. Painopistealueiden toteutumista seurataan jokavuotisten tapaamisten yhteydessä kunnan edustajien ja yrittäjäyhdistysten välillä.

Yhteiset painopistealueet

1. Toimiva vuoropuhelu

Kunta sitoutuu käymään aktiivista vuoropuhelua yrityskentän kanssa. Yhdessä Yrittäjien edustajien kanssa sovitaan vuoropuhelun keinoista.

2. Sujuva kaavoitus- ja lupaprosessi

Lupa- ja kaavoitusprosessien tulee olla sujuvia. Kaavahankkeissa yritysten näkemykset ja ajatukset huomioidaan valmistelun toimesta varhaisessa vaiheessa.

3. Yrittäjämyönteiset hankinnat

Kunta kartoittaa markkinat ennen jokaista hankintaa sekä sitoutuu vuoropuhelun järjestämiseen. Kunta pyrkii jakamaan mahdollisuuksien mukaan hankintoja sellaisiin kokonaisuuksiin, mikä mahdollistaa mikro- ja pk-yritysten osallistumisen kilpailutuksiin.

4. Yritysvaikutusten arviointi

Päätöksenteossa huomioidaan jatkuvasti vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin. Tukena yritysvaikutusten arvioinnissa käytetään Suomen Yrittäjien laatimaa käsikirjaa.

5. Yrittäjyyteen kannustaminen ja Kuntabarometrin hyödyntäminen

Kunta sitoutuu yhdessä yrittäjäyhdistysten kanssa edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Seuraamme Kuntabarometrin tuloksia ja laadimme toimenpiteitä tulosten pohjalta.

Elinvoimalupaus on hyväksytty kunnan ja Yrittäjäyhdistysten puolesta 29.6.2022 ja allekirjoitettu yrittäjän päivänä 5.9.2022.


Hankkeet

Pälkäneen nuorten ympäristö- ja yrittäjyyskasvatushanke eli Nuorten Virta 1/2021 - 12/2022

Hanketta hallinnoi Luopioisten Yrittäjät. Yhdistys palkkasi hankkeeseen kesäksi 2022 kaksi nuorta. Nuoret kävivät erilaisissa tapahtumissa kertomassa Pälkäneen vesien suojelusta yhdessä Suvi -hankkeen kanssa.

Syksyllä Pälkäneen lukiossa järjestettiin yrittäjyyskurssi lukion 2-luokkalaisille. Kurssin päätteeksi 22 opiskelijaa opettaja Juha Valtosen johdolla kävivät tutustumassa Onkkaalan yrityksiin: Mudfix, Design Pohjoa, SP-Koti, Nisu-Kahvila, Aurinkoona, eläinlääkäri Ville Suutari ja Sydän-Hämeen Safarit. Edellisenä vuonna tehtiin yrityskierros Luopioisissa.

Nuorten Virta julkaisi 16.11. Suvi vesiensuojeluhanke -lehden vesienhoidosta ja lehdessä kerrotaan myös yrittäjyyskasvatuksesta. Linkki lehteen https://shl.fi/nakoislehti/?pwll_issue=1035_326385&t=1669567556

Hankkeen ansiosta Pälkäneen lukiossa voi valita yrittäjyyden perus- ja jatko-opintojaksot. Yrittäjyys-kasvatuksella vahvistetaan nuorten arvoja, asenteita ja taitoja, joilla pärjää elämässä ja jotka tukevat kasvamista osaksi yhteiskuntaa ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Hankkeen rahoittajina ovat Pirkan Helmi, Luopioisten Säästöpankkisäätiö ja paikalliset yritykset: Aapiskukko, Anssin kauppa, CanAm Trade, Jaakko Pohjola Oy, K-Market Järvikansa, Kolari-Special, K-Supermarket Pälkäne, Niitty-Seppälän tila, Printscorpio, Rakentajat Saarikko ja Suttisen tila.

Yhteinen Pälkäne -hanke 8/2021 - 6/2023

Hankkeen vastuuyhdistys on Pälkäneen Yrittäjät ry ja hankkeessa on mukana Luopioisten Yrittäjät sekä Pälkäneen kunta. Toteutusta koordinoi hanketiimi, hankevastaava on Marja-Liisa Suomalainen. Mukaan on kutsuttu kaikki kuntalaiset, kausiasukkaat, yhdistykset, kylät, yritykset ja kunnan organisaatiot.

Ihana Pälkäne -suurtapahtuma 28.5.2022 kokosi Aitoon Honkalaan lähes 120 näytteilleasettajaa ja yli 2000 osallistujaa. Näytteilleasettajilla oli upeita, toiminnallisia osastoja. Monella oli myös myynnissä hienoja tuotteita tai suussa sulavaa ruokaa tai herkkuja. Honkasalissa ja Rokkiliiterissä oli myös ohjelmaa ja piilohahmot saavuttivat odotetun suosion. Luopioisten Yrittäjien osastolla pääsi osallistumaan heittopeliin, johon yritykset olivat lahjoittaneet voittoja Iittalan laseista lahjakortteihin.

Linkki Ihana Pälkäne -tapahtumalehteen https://shl.fi/liitteet/?pwll_issue=1035_310364&t=1669567587

Hankkeen rahoittaja on Pirkan Helmi.


Yrittäjien edustajat eri hankkeissa:

– Pälkäneen nuorten ympäristö- ja yrittäjyyskasvatushanke, Aki Niemi ja Sari Päätalo (1/2021-12/2022)

– Aito Suvi, Margit Tuomola (1/2021-3/2022)

– Omiaan töihin, Sari Päätalo (6/2021-8/2023)

– Pälkäneen yhteisötalot, Seppo Kääriäinen (6/2021-10/2022)

– Yhteinen Pälkäne, Elina Mäkinen ja Sari Päätalo (8/2021-6/2023)


Yrittäjien ja kunnan yhteistyö

Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien puheenjohtajat ovat kokoontuneet elinvoimajohtajan, työllisyyskoordinaattorin ja TE-yrityspalveluiden asiantuntijan kanssa viisi kertaa. Ryhmässä on keskusteltu ajankohtaisista kehittämispalveluista, hankerahoituksista ja koulutuksista yrittäjille.

Elinvoimapoliittisen työryhmä (Elpo) on kunnan koolle kutsuma yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on löytää keinoja elinkeinopolitiikan edistämiseksi sekä yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi Pälkäneellä. Ryhmän ensimmäinen toimikausi on kaksi vuotta. Mukaan on kutsuttu yrittäjäyhdistykset sekä yrityksiä, jotka ovat tärkeitä työnantajia ja edustavat eri toimialoja.

Elpon kokoontumiset: 10.2. Teams, 9.5. ja 12.9. kunnantalo sekä 28.11. Uotilan Leipomo

29.6. Elinkeinot ja yrittäjäyhteistyö. Kunnan johtoryhmä, lautakuntien, yrittäjäyhdisten ja kunnanhallituksen puheenjohtajat. Käsiteltiin mm. kuntabarometrin tulokset ja sovittiin elinvoimalupauksen allekirjoittamisesta.

Yrittäjien ja kunnan yhteiset tilaisuudet

26.1. #KotiPälkäneeltä á la Teams houkutteli linjoille lähes 40 kiinnostunutta yrittäjää. Keskustelemassa elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelän johdolla olivat Erika Pohjola (Design Pohjola), Teemu Järvenpää (K-Rauta Pälkäne), Mika Hippeläinen (MKH Rakennustarvike), Päivi Shnoro (Puu- ja pihapalvelu Tikka Oy), Jouko Saarikko (Rakentajat Saarikko Oy) ja Miika Utoslahti (Skand Oy). Yrittäjäyhdisten ajankohtaiset asiat.

25.2. Yrittäjän aamukahvit hybridinä, Uotilan leipomo
Uotilan leipomon esittely. Ossi Kekki: Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 hanke-esittely. Kunnan ja yrittäjäyhdistysten ajankohtaiset asiat.

28.4. Yrittäjien iltapäiväkahvit hybridinä, eloTähkä
Psykologi, kirjailija Aicha Kivinummi: Huolehdithan itsestäsi?. Yrittäjä Tiia Ojala, Kukkian Juuret: Yrittäjän vapauden ei tarvitse olla pelkkää utopiaa. Elinvoimajohtajan ja yrittäjäyhdistysten kuulumiset.

9.6. Yrittäjän terassikahvit Liekissä
Matkailualan yrittäjä Jarkko Moilanen: kiinteistöt tuottamaan – 100 vuokrakohdetta Pälkäneellä kesällä 2023. Hankevetäjä Tarja Halme: Yhteistyöstä voimaa -matkailun kehittämishanke. Elinvoimajohtajan ja paikallisyhdistysten ajankohtaiset kuulumiset.

5.9. Yrittäjänpäivän kahvit, Pajuparvi
Pajuparven yritysesittely. Kunnan ja yrittäjäyhdistysten elinvoimalupauksen allekirjoittaminen. Kunnanjohtajan terveiset yrittäjille. Elinvoimajohtajan ja yrittäjäyhdistysten ajankohtaiset asiat.

26.10. Yrittäjien aamukahvit, Mikkolan Navetta
Hilma & Olga yritysesittely. Energia-asiantuntija Rami Kotilainen, Ekokumppanit Oy: yritysten energianeuvonta ja energiatehokkuuden parantaminen. Elinvoimajohtaja esitteli työnantajakyselyn tulokset. Yrittäjäyhdistysten ajankohtaiset asiat.

8.12. Yrittäjien joulupuurot, ravintola Panama
Esittäytymässä kunnan uundet työntekijät kiinteistöinsinööri Anu Muhonen ja maankäytönsuunnittelija Aarni-Pekka Jakonen. Ajankohtaiset asiat elinkeinopalveluilta ja yrittäjäyhdistyksiltä.


Tapahtumat

18.-20.3. Pälkäneen seudun yrittäjien Hyvinvointi -viikonloppua Ikaalisten Spassa vietettiin loistavassa kelissä ja seurassa.

11.6.-3.9. lauantaisin Luopioisten torilla esiintyviä muusikoita muistettiin Liekin tai Elotähkän pizzalahjakortilla. Esiintyjinä oli mm. Haaremin Helmet, Eveliina ja Päivi sekä mökkiläisiä. Yrittäjät teki toripäivistä FB-tapahtuman, jonka näki lähes 6 000 henkilöä.

11.6. Luopioisten kesän avaus & Avoimet kylät ja Kyläkauppapäivä. Mukana Luopioisten, Rautajärven ja Aitoon kylien toimijat joko verkossa tai järjestämällä ohjelmaa toimipisteillään tai torilla.

13.8. Mitä kuuluu Marja-Leena? -kesäteatteriretki Hämeenlinnan uuteen kesäteatteriin yhdessä Pälkäneen Yrittäjien kanssa. Bussikuljetus Rautajärven, Luopioisten ja Onkkaalan kautta. Menomatkalla pysähdyimme Alvettulan kyläkaupalle pizzalle.

3.9. Valtakunnallinen Lähilauantai ja Sadonkorjuutori. Käytä paikallisia palveluja, osta läheltä tai käytä kotimaista verkkokauppaa. Pälkäneellä on satoja yrityksiä ja jokainen on arvokas alueen elinvoimalle. Yrittäjien FB-tapahtumassa oli mahdollista kommentoimalla kiittää hyvästä palvelusta yrittäjää tai työntekijää.

28.10. Pimmeemmän kaupan illassa ämpäreitä, kokonaisena palvattu possu, pizzapuffa, näyttelyitä ja musiikkia. Illan päätti Fire Ladyn tulishow, jonka mahdollisti paikallisten yrittäjien tuki: Hilma & Olga, K-Market Järvikansa, Kolari-Special, Liekki, Luopioisten Apteekki, Mikkola -kulttuuria kaikille, Printscorpio Oy, Rakentajat Saarikko Oy, Soukkio Oy ja Top Greenet Oy. FB-tapahtuman näki yli 38 000 henkilöä.

20.11. Vuoden Yrittäjä 2021 -juhlassa Rautahovissa palkittiin Vuoden Yrittäjä 2021, juhlittiin nelikymppisiä, Pirkanmaan vuoden paikallisyhdistystä ja pikkujouluja yhdessä Kuhmalahden Yrittäjien kanssa.

26.11. Luopioisten joulunavaus yhdessä kirkonkylän koulun, Mikkolan ja kappeliseurakunnan kanssa. Yrittäjien tervehdyksen toi puheenjohtaja. Yrittäjien joulukuusen pystyttivät Ari Toivari ja Tomi Riihiranta apujoukkoineen. Sydän-Hämeen Lehdessä julkaistiin Kukkian Joulukylät 2022 -aukeama, jossa oli kylien tapahtumia, yhdistysten ja yritysten logot.


Varainhankinta

Palveluinfotauluihin lähti mukaan yli 70 paikallista yrittäjää ja toimijaa, jotka tarjoavat palveluitaan Kukkian alueella. Banderollit löytyvät Luopioisten torilta, Holjan levähdysalueelta, Rautajärvellä eloTähkän ja Aitoossa kauppayhtiön seinästä. Palveluinfosta tehtiin paperiversio ja samalla painatimme myös Luopioisten kyläkartan.

Kukkian Kesä 2022 -banderollit painettiin ja laitettiin näkyville paikoille Luopioisten torille, Holjan levähdysalueelle, Rautajärven Rautahoville ja Kuohijoelle Kioski-kahvila Munkki ja Rinkeliin. Mukana oli 30 Kukkian alueen toimijaa.

Varainhankintatuotteita ovat edellisvuosien Kukkian kesä- ja Palveluinfo- banderolleista valmistetut uniikit kassit ja pussukat. Tuotteita on myynnissä Hilma & Olga käsityökeskuksessa. Pytingin kuntainfossa on myynnissä Kukkian laminoitu kartta ja Kukkia-tyynyt.


Pirkanmaan ja Suomen Yrittäjät

Facebook on tärkein viestintäkanava, kun tiedotamme jäsenille koulutuksista, webinaareista ja muista tapahtumista.

16.-19.3. Vaikuttaja III koulutus, Bryssel. Suomen Yrittäjien toimisto, Euroopan parlamentti ja komissio, talous- ja sosiaalikomitea, Suomen edustusto. Puheenjohtaja osallistui.

1.4. Pirkanmaan Yrittäjien luottamushenkilöseminaari, Tampere. Puheenjohtaja osallistui.

23.-24.4. Suomen Yrittäjien Vaikuttajafoorumi, Helsinki. Puheenjohtaja osallistui.

18.-19.5. Kunnallisjohdon seminaari, Vaasa. Puheenjohtaja ja elinvoimajohtaja osallistuivat.

9.12. Pirkanmaan Yrittäjien syyskokous ja luottamushenkilöiden pikkujoulu. Puheenjohtaja osallistui.