Yrittäjyyskasvatus 2021-2022

Yrittäjyyskasvatus on paljon muutakin kuin johdatus yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksella vahvistetaan arvoja, asenteita ja taitoja, joilla pärjää (työ)elämässä ja jotka tukevat kasvamista osaksi yhteiskuntaa ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Pälkäneen Nuorten hankkeen ansiosta nuori voi jatkossa valita Pälkäneen lukiossa yrittäjyyden perus- ja jatko-opintojaksot. Yrittäjyyden ABC -kurssilta voi saada kipinän yrittämiseen ja eväitä oman yritystoiminnan suunnitteluun omalle kotiseudulle.

Nuorten Virta julkaisi marraskuussa 2022 Suvi vesiensuojeluhanke -lehden vesienhoidosta ja lehdessä kerrotaan myös yrittäjyyskasvatuksesta. Linkki lehteen https://shl.fi/nakoislehti/?pwll_issue=1035_326385&t=1669567556

Pälkäneen Nuorten hanketta hallinnoi Luopioisten Yrittäjät ja mukana oli myös Pälkäneen Yrittäjät. Pirkan Helmi ry:n lisäksi hanketta rahoittivat yhteistyökumppanit Luopioisten Säästöpankkisäätiö, Aito Säästöpankki, Rakentajat Saarikko, K-Market Järvikansa, K-Supermarket Pälkäne, Jaakko Pohjola Oy, Niitty-Seppälän Tila, Suttisen marjatila, Aapiskukko, Anssin kauppa, Kolari-Special, Printscorio, Rönnvikin viinitila, Saaris-Sähkö Oy sekä Pälkäneen seudun Soroptimistit ry.

Pälkäneen Nuorten hankkeen Yrittäjyyskasvatus kuului hankerahoituksen piiriin vain sellaisten kustannusten osalta, jotka syntyivät kouluajan ulkopuolella. RoadShowt toteutettiin kokonaan kouluajan ulkopuolella ja hanke pääasiassa talkoovoimin. Talkootyötä ei kuitenkaan voinut sisällyttää hankkeen omarahoitusosuuteen, siksi tarvitsimme yhteistyökumppaneita.

Ensimmäisen kurssin päätteeksi syksyllä 2021 käytiin Roadshowlla tutustumassa Luopioisten alueen yrityksiin ja mukaan otettiin myös Anna Tapion koulun NY-yrittäjiä, yhteensä 35 henkilöä. Kierroksella oli mukana elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä ja tutustumiskohteina Printscorpio Oy, Soukkio Oy, Ramboll, Hilma & Olga ja Kolari-Special.

Hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun, koska rahoitusta oli vielä jäljellä ja yrittäjyyskurssi oli otettu hyvin vastaan. Lukion toinen yrittäjyyskurssi järjestettiin 2-luokkalaisille syksyllä 2022. Yrittäjien tuella saimme järjestettyä kurssin päätteeksi RoadShown. 22 opiskelijaa opettaja Juha Valtosen johdolla kävivät tutustumassa Onkkaalan yrityksiin: Mudfix, Design Pohjola, SP-Koti, Nisu-Kahvila, Aurinkoona, eläinlääkäri Ville Suutari ja Sydän-Hämeen Safarit.

Kiitos kaikille tukijoille ja hankkeessa mukana olleille tahoille

Yrittäjyyden ABC -kurssi 2021

Ensimmäisenä vuonna kurssia markkinoitiin 9-luokkalaisille videon avulla https://www.youtube.com/watch?v=B7ZYzrG4qZA.

Kuvat: Yrittäjyyden ABC-kurssi 2021

Yrittäjyyden ABC -kurssin ohjelma on esitetty seuraavassa taulukossa: 

Ensimmäisellä kurssilla opiskeli 13 lukion 1-luokkalaista. Kurssiin sisältyi kaksi liikeidean kehittelypajaa, jossa jokainen työsti joko omaa tai kouluttajana toimineen yrittäjän tarjoamaa ideaa. Kaikki kurssilla vierailleet yrittäjät ja RoadShow-yritykset osallistuivat kurssin toteutukseen talkoilla.

Opettaja Juha Valtonen oli hyvin tyytyväinen kurssin järjestämiseen yhteistyössä yrittäjäyhdistysten kanssa. Hän kertoi itsekin saaneensa arvokkaan koulutuksen ja omaavansa nyt valtavan kokemusvaraston, jota hyödyntää kurssilla tulevina vuosina. Yrittäjien esityksissä oli hänen mukaansa elävän elämän maku. Opiskelijat oppivat yrittäjyydestä elämänasenteena, kuulivat erilaisista poluista yrittäjyyteen sekä saivat tietoa yrittäjyyden riskeistä ja niiden hallinnasta.

Yrittäjien palautetta kurssilta

Yrittäjät ovat olleet innostuneita vierailuistaan ja kertoneet saaneensa itsekin niistä paljon. Nuorten opiskelijoiden aktiivisuudessa on ollut vaihtelua, mutta pääosin yrittäjät ovat kertoneet heidän osallistuneen tunneilla melko aktiivisesti. Monien yrittäjien vastauksissa tuli esiin myös yrittäjien oma halu viedä yrittäjyyskasvatusta nuorille.

- Oli hienoa päästä puhumaan yrittäjyydestä nuorille, joilla voi muuten olla turhan kapea siitä, mitä yrittäjyys ja yrittäjänä olo voi tänä päivänä olla. Toivon, että yrittäjyyden ja mikä tärkeintä tiedonjanon kipinä jää kurssilaisiin kytemään – Lumia Huhdanpää-Jais, Chase & SnowOy

- Koululla oli mukava vierailla kertomassa oma yritystarina. Toivottavasti kurssi herättää osallistujissa kiinnostusta yrittämistä kohtaan tai ylipäätään tavoitella omia unelmia. – Lilli Merinen, LiMe Liikunta

- Kurssilla vierailu oli hauska käydä. Juha Valtonen oli erittäin mukava ja osasi ottaa kiinni hyvin asioista ja kysellä sopivia kysymyksiä. Nuorilta toki olisi kaivannut myös hieman enemmän aktiivisuutta. :) – Iida Heikkilä, Kahvila-Ravintola EloTähkä

- Paikalliset yrittäjät ovat lähteneet esimerkillisesti mukaan kurssille kertomaan oman yrittäjätarinansa. Tänään oli minun puheenvuoroni teemalla yrityksen nimi, brändi ja ilme. Aktiivista osallistumista ja tunti vierähti hetkessä. Oli ilo vierailla. Kiitos Pälkäneen lukio. – Aki Niemi – Marjatila Luomuakin

- Ihan hyvin meillä varmaan meni, vain yksi nukahti. Oppilaita oli paikalla vain viisi, siellä oli joku teatterihomma ilmeisesti päällekkäin. Joitain kysymyksiä tuli, elintarvikeala ei toki varmaan ole kauhean kiinnostava 16-vuotiaan pojan silmissä tai ainakaan me ei ehkä osattu esittää sitä niin. Mutta ei varmaan jäänyt ainakaan traumoja kenellekään – Annika Heikkilä – Heikkilän Juustola

Kuvat: RoadShow 3.11.2021