Ympäristökasvatus

Hanke on ympäristökasvatuksen osalta tehnyt yhteistyötä Luopioisten Säästöpankkisäätiön vuoden 2021 alussa käynnistämän vesistöhankkeen (Suvi-hanke) kanssa. Suvi-hanke on tarjonnut nuorten ympäristökasvatushankkeelle aktiivisen ja innostavan toimintaympäristön, laajan asiantuntijaverkoston niin vesistönsuojelussa, viestinnässä, ympäristökasvatuksessa, työelämätaidoissa kuin yrittäjyydessä sekä tilaisuuksia harjoitella ympäristötoimittajan ja -lähettilään työtä.

Koulutus

Pälkäneen nuorten ympäristökasvatushanke tarjosi kevään 2021 aikana yli 30 nuorelle (osa osallistui vain osaan koulutusilloista) koulutusta vesiensuojelussa, viestinnässä, neuvonnassa ja lasten ohjaamisessa. Toteutunut koulutusohjelma on esitetty alla olevassa taulukossa.

Kesätyö

Koulutukseen osallistuneille nuorille tarjottiin mahdollisuutta hakea kesätöitä: viikon vesistöpajaohjaajajaksoa tai kolmen viikon vesistölähettiläsjaksoa. Kesätöitä hakeneet nuoret haastateltiin Teamsissä toteutetuissa ryhmähaastatteluissa pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Viestintälähettiläiksi (työjakso 90 tuntia 3 viikon aikana) valittiin 12 nuorta (näistä yksi perui työjaksonsa kesäkuussa) ja vesistöpajaohjaajiksi (työjakso noin 30 tuntia viikon aikana) 6 nuorta.

Vesistöpajat

Vesistöpajat järjestettiin alakoululaisille heidän koulupäivänsä aikana. Ohjaajat saivat koulusta vapaata työtuntiensa ajaksi.

Kevään vesistöpajat olivat:
• ma 24.5. klo 17.15-19 Kostian kahlaajien sudenpennut, Pakanranta
• ke 26.5. aamulla Aitoon koulun 4. ja 6. luokkalaiset, Myllyoja
• to 27.5. aamulla Aitoon koulun 5. luokkalaiset, Myllyoja
• ti 1.6. klo 9-11 Rautajärven koulu, Rautajärvi
• ke 2.6. klo 9-11 Kostian koulun 5. luokkalaisia, Pakanranta
• to 3.6. klo 9-11 Kostian koulun 5. luokkalaisia, Pakanranta

Syksyn vesistöpajat olivat:
• Ma 16.8. klo 8.35-10.30 Kostian koululaisia, Pakanranta
• Ti 17.8. klo 9.30-11.10 Luopioisten 3-6 –luokkalaisia, Luopioisten uimaranta
• Ke 18.8. klo 9-11 Aitoon koululaisia, Kouvalanjärven uimaranta
• To 19.8. klo 8.35-10.05 Kostian koululaisia, Pakanranta
• To 19.8. klo 11.50-13.50 Kostian koululaisia, Pakanranta
• Pe 20.8. klo 8.35-10.15 Kostian koululaisia, Pakanranta
• Pe 20.8. klo 10.20-12.05 Kostian koululaisia, Pakanranta

Kaiken kaikkiaan vesistöpajoihin osallistui noin 250 alakoululaista. Rautajärven koulusta oli mukana kaikki oppilaat, muista kouluista 4-6. luokkalaiset.

Nuorilla ohjaajilla oli suuri rooli vesistöpajoissa. He ohjasivat kukin omaa pienryhmäänsä viidellä eri rastilla ja saivat hyvää kokemusta lasten ohjaamisesta sekä vesistöasioista kouluttamisesta.

Opettajilta tuli pajoista hyvää palautetta ja oppilaatkin tuntuivat viihtyvät tehtävien äärellä.  parhaiten pajat onnistuivat pikkukoulujen kanssa, sillä niissä oppilaat olivat rauhallisempia kuin isossa koulussa.

Kuvat: Vesistöpaja toukokuussa 2021

Viestintälähettiläät

Viestintälähettiläiksi kolmen viikon työjaksoille valittiin 12 nuorta, joita yksi perui tulonsa. Yhdeksän nuorista teki työtä kolme viikkoa, kaksi noin kahden viikon jakson, sillä rippileiri sattui samaan aikaan jo keväällä sovitus työjakson kanssa. Viikoittainen työaika oli 30 tuntia.

Nuoret kertoivat vesiensuojelusta ja esittelemään SUVI-hanketta tapahtumissa, toreilla sekä myymälöiden pihoissa. Lisäksi nuoret olivat mukana järjestämässä SUVI-hankkeen tapahtumia ja tekemässä viestintää eri kanaviin.


Kolmen viestintälähettilään yhteinen työraportti:

”Olemme oppineet tänä aikana paljon, kuten lisää tietoa vesistöistämme ja niiden voinnista, eliöistä ja rehevöitymisestä. Olemme myös kehittyneet kontakteissa ihmisiin sekä sisällön luomisessa sosiaaliseen mediaan. Olemme päässeet vaikuttamaan paljon mm. kuntalaisaloitteen muodossa.

Sosiaaliseen mediaan olemme ehtineet päivittämään tietoa tapahtumista, kuntamme suurimmista järvistä, vesistöjen kuormituksen vähentämisestä ja monista muista vesistöihin liittyvistä asioista. Olemme ottaneet haltuun Tiktokin, Instagramin, Facebookin ja nettisivumme. Myös seuraajia on saatu kerättyä lisää.

Olemme päässeet työn ohella näkemään paljon upeita kohteita vesistöjemme äärellä ja samalla myös oppineet ja informoineet muita näistä paikoista. Koemme että olemme saaneet monia ihmisiä heräämään vesiensuojeluun ja onnistuneet lisäämään tietoutta vesien tilasta ja suojelusta. Uskomme ja toivomme että työllämme tulee olemaan vaikutusta vesien hyvinvointiin juuri tietoisuuden lisäämisen avulla.”

Kuva: Sydän-Hämeen lehti 

Kuvat: Viestintälähettiläitä kesältä 2021