Pälkäneen Nuorten hanke

Luopioisten Yrittäjät ry käynnisti Pälkäneen nuorten ympäristö- ja yrittäjyyskasvatushankkeen omalla riskillä tammikuun puolivälissä 2021. Hankkeen toteutusaika on 15.1.2021 – 31.3.2022. Hanketta puollettiin Pirkan Helmessä 21.1.2021 ja se sai ELY-keskuksesta rahoituspäätöksen 24.3.2021.

Hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun, sillä hanke on tuottanut hyviä tuloksia, työssä on vielä jatkettavaa sekä rahoitusta on vielä jäljellä.

Hankkeessa ovat Luopioisten Yrittäjien lisäksi mukana myös Pälkäneen Yrittäjät ry, Pälkäneen 4H-yhdistys, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Pälkäneen kunta, Pälkäneen yhteiskoulu ja lukio sekä Anna Tapion koulu.

Pirkan Helmi ry:n lisäksi hanketta ovat rahoittaneet Luopioisten Säästöpankkisäätiö, Aito Säästöpankki, Rakentajat Saarikko, K-Market Järvikansa, K-Supermarket Pälkäne, Jaakko Pohjola Oy, Niitty-Seppälän Tila, Suttisen marjatila, Aapiskukko, Anssin kauppa, Kolari-Special, Printscorpio, Rönnvikin viinitila, Saaris-Sähkö Oy sekä Pälkäneen seudun Soroptimistit ry.

Hanke on toteutettu pääasiassa talkoovoimin. Talkootyötä ei kuitenkaan voinut sisällyttää hankkeen omarahoitusosuuteen, joten yhteistyökumppaneiden tuki on ollut merkittävää hankkeen onnistumisen kannalta.

Pirkan Helmi palkitsi rahoituskauden 2014-2022 parhaana pälkäneläisenä hankkeena Nuorten hankkeen, joka on tarjonnut nuorille koulutusta vesiensuojelussa, viestinnässä, neuvonnassa, lasten ohjaamisessa ja yrittäjyydessä. Koulutukseen osallistuneita nuoria on myös työllistetty kesätöihin vesiensuojelulähettiläinä, jolloin he ovat tuoneet paikallisille ihmisille tietoa vesistönsuojelun tärkeydestä ja konkreettisista arjen tavoista toteuttaa sitä. Nuorten käyttö viestinviejinä on ollut oivaltava ja toimiva tapa tärkeän sanoman levittämiseen. Hankkeessa on lisäksi taitavasti hyödynnetty Leader-rahoitusta täydentämään toisen, muulla rahoituksella toteutetun Suvi-hankkeen toimintaa. https://www.pirkanhelmi.fi/ajankohtaista/pirkan-helmi-palkitsi-ansioituneita/

 Kiitos kaikille tukijoille ja hankkeessa mukana olleille tahoille!  

Kuvat: Viestintälähettiläät kesältä 2021