Luopioisten syrjäisen torppaseudun Raiskio on aikanaan yleisen torppa-asutuksen tyypillinen, mutta harvinaistunut edustaja.

Raiskion torppa sijaitsee Ämmätsäjärven pohjoispohjukassa mäenrinteessä. Runsaiden kivikautisten löytöjen perusteella alue on ollut suotuisaa asuinaluetta jo esihistoriallisena aikana.Raiskion torpan pihapiiri koostuu harmaista, vuoraamattomista, pääasiassa pärekattoisista hirsirakennuksista.

Taloryhmä muodostaa asuinpihan ja talouspihan, joihin kuuluvat päärakennus, pakari, joka on entinen savutupa, vanha savutupa, savusauna, keittokota, vinttikaivo, talli, navetta, neljä aittaa, halkovaja ja kolme latoa sekä riihi. Piha on jaettu aitaamalla. Raiskion aitat on siirretty paikalliseen kotiseutumuseoon ja alkuperäiselle paikalle on pystytetty niiden kopiot. Raiskion päärakennus muodostuu kahdesta eri-ikäisestä rakennuksesta: vanhempi osa, entinen savupirtti, on mahdollisesti 1600-luvulta, uudempi osa 1700-luvulta. Välissä on porstua ja peräkamari.