Seutukehitys

Suomen älykkäin kylä

Nyt etsitään Suomen älykkäintä kylää - sellaista, joka aikoo pärjätä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

Miten maaseudun palveluja voidaan parantaa ja innovatiivisuutta ja yhteistyötä lisätä?

Miten se tehdään kestävän kehityksen mukaisesti ja siten, että palvelut ovat kaikkien ulottuvilla?

Miten eri ikäluokat ja eritaustaiset ihmiset saadaan mukaan toimimaan ja osallistumaan?

Maa- ja metsätalous -ministeriö / Maaseutuverkosto maaseutu.fi yhteistyössä: rakennerahastot (ESR, EAKR), meri- ja kalatalousrahasto, liikenne- ja viestintäministeriö, Maaseutupolitiikan neuvosto, Kuntaliitto ja Suomen kylät ry