Seutukehitys

Kukkia maailmalle

Turisteja tutustumismatkalle

Vuosien 2016 ja 2019 välisenä aikana Suomeen tulevien eri kansallisuuksien joukosta etsitään kohdehenkilöitä Kukkian seudulle.

Ulkomaalaiset henkilöt ja ryhmät tutustutetaan Kukkian seudun luontoon, elämään, nähtävyyksiin ja tapahtumiin. Heidän kokemuksiaan ja syntyneitä ideoita seurataan ja kirjataan ylös.

Tavoitteena on selvittää

  • ulkomaalaisten näkökulmasta merkittävät maisemalliset kohteet ja miten nämä kannattaa tuoda esille
  • palvelujen esittäminen ulkomaalaisille
  • kanavat, joiden avulla ulkomaalaiset löytävät Kukkian seudun ja kansainvälisen aineiston verkosta
  • eri kansallisuuksien mielenkiintoalueet
  • uusia näkökulmia seudun markkinointiin