Seutukehitys

Kukkia maailmalle

Turisteja tutustumismatkalle

Vuosien 2016 ja 2019 välisenä aikana Suomeen tulevien eri kansallisuuksien joukosta etsitään kohdehenkilöitä Kukkian seudulle.

Ulkomaalaiset henkilöt ja ryhmät tutustutetaan Kukkian seudun luontoon, elämään, nähtävyyksiin ja tapahtumiin. Heidän kokemuksiaan ja syntyneitä ideoita seurataan ja kirjataan ylös.


Tavoitteena on selvittää

  • ulkomaalaisten näkökulmasta merkittävät maisemalliset kohteet ja miten nämä kannattaa tuoda esille
  • palvelujen esittäminen ulkomaalaisille
  • kanavat, joiden avulla ulkomaalaiset löytävät Kukkian seudun ja kansainvälisen aineiston verkosta
  • eri kansallisuuksien mielenkiintoalueet
  • uusia näkökulmia seudun markkinointiin


Yhteydenotot

Pia Rämö

ramo.pia@gmail.com


Aamu Kukkialla/PR

Hankkeen tulokset

Uusilla tavastialakeland.fi -sivuilla on hankkeen tuottamia palvelumalleja, joilla palveluyritykset esittävät tuotteitaan. Nämä vastaavat tavoitteisiimme löytää uusia näkökulmia seudun markkinointiin.

Kukkialle.fi -sivustolla esitellään kohdemalleja eli malleja maisemallisten kohteiden esittämiselle. 

Hankkeen tulosaineisto on näillä molemmilla sivustoilla. Toteuttamistapa julkaistaan kukkialle.fi -sivustolla raportoinneilla vuosittain tehdyistä toimenpiteistä. Näin hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää helposti myös muualla ja käyttökelpoisuus on arvioitavissa valtakunnallisestikin.