Kukkian Maa- ja Kotitalousnaiset

Kukkian maa- ja kotitalousnaiset yhdessä tekemistä lähiseudun parhaaksi .

Kahvitusten ja pitojen  järjestäminen on ollut yksi niistä tehtävistä, joita maatalousnaiset ovat hoitaneet koko toimintansa ajan.