Kukkia vesistönä

Kukkia kuuluu pientä läntistä ja pohjoista osaa lukuun ottamatta Hauhon reitin vesistöalueeseen. Kukkian pinta-ala on noin 44 km². Kukkian keskisyvyys on kuusi metriä, mutta syvin kohta on 34 metriä, Kauniskallion hauta. Kuohijärven reitti laskee Kukkian kaakkoiskulmaan Kuohijoen kautta. Kukkia laskee lounaassa lähes samassa tasossa olevien Vuollekeskisen ja Vihajärven kautta Iso-Roineeseen.

Kukkiassa on runsaasti salmia, selkiä, lahtia, niemiä sekä saaria ja luotoja. Saaria on yli 300, joista suurin on Evinsalo. Suurin avoin vesialue on noin kahden kilometrin mittainen Lehtisaarenselkä kaakossa.

Virkistyskäyttö

Kauneudestaan ja puhtaasta vedestään tunnettu Kukkia on suosittua mökkeily- ja virkistyskalastusaluetta. Järveltä löytyy sileitä kallioita, karuja karikkoja, hiekkapohjaa ja reheviä rantoja. Kasvillisuus vaihtelee karuista männiköistä ja kuusimetsistä lehtomaisiin alueisiin. Myös siirtolohkareet jääkauden ajalta ovat olennaisia maisemassa. 

Kukkia on ollut ja on yhä kesänviettäjien suosiossa. Runoilija Eino Leino, pääministeri J. W. Rangell, kansanedustaja Sulo Wuolijoki sekä Wärtsilän entinen konsernijohtaja Pekka Laine ovat esimerkkejä Kukkian tunnetuista kesäasukkaista.

Kukkia tarjoaa virkistyskalastelijoille hyviä kalansaaliita, ja järvi onkin tunnettu suurista ahvenistaan ja hyvästä rapukannastaan. Myös muikkua saadaan runsaasti ja ajoittain sitä voi ostaa myös paikallisista kaupoista.

Liikunnalliseen virkistyskäyttöön Kukkialla on monia mahdollisuuksia. Kesällä veneily, melonta ja uinti ovat omiaan kauniissa maisemissa. Alku- ja lopputalvesta kelien salliessa retkiluistelu peilijäällä on upea elämys, ja talvisin hiihto latuja pitkin antaa hyvä puitteet kuntoiluun.


Vesiensuojelu

Mitä minä voin tehdä Kukkian suojelemiseksi. Tutustu ranta-asukkaan käsikirjaan.


Hyödyllisiä linkkejä:
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kukkian Suojeluyhdistys

SUVI-vesiensuojeluhanke