Kukkian terapeuttinen vaikutus

Mökkimaisemista haetaan muuttumattomuutta

Juhani Ilmarinen: Mökin rauha ja pysyvyys auttaa jaksamaan hektisessä ja kiireisessä arjessa

Sydän-Hämeen lehti Elokuu 16, 2015

Kun saavun Kukkialle, samat mäet ja kummut, talot, kivet ja puut ovat odottamassa juuri sellaisina, kun ne viimeksi näin. Järvi liplattaa samassa paikassa, aallotkin ja niiden musiikki soi kuten ennenkin. Saaret ovat paikoillaan. Vesilinnut tervehtivät tutuin sävelin. Saavun kuin toiseen maailmaan, jossa on enemmän pysyvää kuin muuttuvaa, professori Juhani Ilmarinen kuvaa.

35-vuotisen uran työterveyslaitoksella tehnyt työkyvyn ja ikääntymisen asiantuntija sanoo, että luonnon muuttumattomuuden merkitys on kasvanut hektisen ja kiireisen elämän vuoksi.

– Harvat asiat pysyvät enää vuosia ennallaan. Teknologia ja digitalisointi muuttaa työ- ja asuinympäristöämme, työvälineitä ja palveluja kiivasta tahtia. Mukana ei tahdo pysyä. Meno voisi olla rauhallisempaa, että sielu ehtii mukaan.

Ikääntymisen myötä rauhattomuus alkaa häiritä.

– Suorituspaineet, firmojen kaatumiset, irtisanomiset ja työttömyys voivat osua kenen tahansa kohdalle. Terveys ja ihmissuhteet kärsivät. Elämästä on tullut vaikeasti hallittavaa, paljon epävarmempaa ja epäreilumpaa verrattuna vanhoihin hyviin aikoihin. Kehityksessä on toki paljon hyvääkin, mutta yhteiskuntamme polarisoituu – on yhä enemmän niitä joilla menee hyvin, mutta myös niitä joilla menee huonosti.

Luonto ei vanhene ihmisen tapaan

Juhani Ilmarinen puhui Luopioisten kotiseutujuhlassa.

Juhani Ilmarinen hakee rauhaa ja pysyvyyttä Kukkialta, jonka itärannalla hän on viettänyt vapaa-aikaa jo 60 vuoden ajan.

– Kukkia ja sen rannat, saaret ja kivet ovat säilyneet jokseenkin ennallaan. Luonto ei ilmeisesti vanhene samalla tavalla ja vauhdilla kuin ihminen.

Ilmarinen sanoi, että pistää hiljaiseksi, kun miettii että jo vuosituhansia sitten esi-isät kalastelivat samalla järvellä ja katselivat samoja maisemia. Ilmarinen puhui kotiseutujuhlassa Mikkelinmäellä, jonka vanhimmat rakennukset ovat lähes 300 vuoden takaa.

Työelämän ikähaasteiden ja työurien pidentämisen parissa edelleen työskentelevä Ilmarinen pohti, olisiko luonnosta jotain opittavaa pitkälle iälle.

– Eliniän odotteemme on parantunut huomattavasti. Suuret ikäluokat elävät pidempään ja terveempinä kuin aikaisemmat. Olisiko kesäasutuksella ja toisilla juurilla ollut siihen oma vaikutuksensa?

Ilmarinen sanoi kasvattaneensa vuosikymmenten aikana vahvat juuret Luopioisiin.

– Juurtuminen tänne on ollut seurausta lähinnä positiivisista asioista ja kokemuksista. Täällä ovat elämää rikastuttaneet mukavat asiat ja kaunis ympäristö. Luonnon kauneus ja harmonia hellii, hoitaa ja vahvistaa sielua.