Kukkia maailmalle

Turisteja tutustumismatkalle

Vuosien 2016 ja 2017 aikana Suomeen tulevien eri kansallisuuksien joukosta etsitään kohdehenkilöitä Kukkian seudulle.

Ulkomaalaiset henkilöt ja ryhmät tutustutetaan Kukkian seudun luontoon, elämään, nähtävyyksiin ja tapahtumiin. Heidän kokemuksiaan ja syntyneitä ideoita seurataan ja kirjataan ylös.

 

Opintomatka

Kukkian seudun matkailullisen kehittämisen edistämiseksi tehdään opintomatka Viroon. Matkalla haetaan oppia EU-rahoitetuista kohteista kylä- ja erämatkailuun soveltuvista kohteista. Perhematkailu vaatii omat panostuksensa ja lapsien huomioiminen lomasuunnitelmissa kaipaa erityistä lisähuomiota. Tämä näkökulma huomioidaan myös opintomatkalla.

 

Tavoitteena on selvittää

  • ulkomaalaisten näkökulmasta merkittävät maisemalliset kohteet ja miten nämä kannattaa tuoda esille
  • palvelujen esittäminen ulkomaalaisille
  • kanavat, joiden avulla ulkomaalaiset löytävät Kukkian seudun ja kansainvälisen aineiston verkosta
  • eri kansallisuuksien mielenkiintoalueet
  • uusia näkökulmia seudun markkinointiin